?>

/ Tunga fordon / Scania / Verksamhet

Att förändra för framtiden.

Tunga Fordons process med att förändra det dagliga arbetssättet.

Att förändra för framtiden.

För ett antal år sedan inledde Berners Tunga Fordon en tämligen övergripande process med att förändra det dagliga arbetssättet. Man har gått från en ganska spetsig och stel organisation mot en mer flödesorienterad modell. Nu när Scanias nya modell lanserats börjar man kunna skörda frukterna av arbetet.

– Alla inom organisationen har involverats mer eller mindre i processen, berättar Torbjörn Norberg som i dag arbetar som serviceadministratör på anläggningen i Östersund.
Syftet med omstruktureringen är till syvende och sist att vara förberedda på omvärldens krav och behov både i dag och i morgon.
– Vi ska vara så bra som vi kan vara och på så sätt skapa nytta för våra kunder, fortsätter Torbjörn.

Torbjörn Norberg.

Torbjörn Norberg, serviceadministratör. Torbjörn har jobbat inom Bernerskoncernen sedan 1996. Han är en av dem som varit delaktiga i förändringsarbetet sedan starten.

Torbjörn är en av de som varit delaktig i förändringsarbetet från början. Han och ett antal utvalda medarbetare skickades iväg på utbildningar inom förändrings- och förbättringsarbete. Därefter jobbade man i team med processen och lyfte fram åtgärder som utmananade den gamla pyramidformade strukturen. Man har i dag en kultur där alla medarbetare uppmuntras till att ta egna initiativ och mer ansvar, att ifrågasätta och komma med förslag på förbättringar.

Ett exempel är de dagliga morgonmötena eller “pluppmötena” som de också kallas. Alla medarbetare samlas och går igenom status på verksamheten. Det är högt i tak och hög transparens, den som vill får komma till tals och det märks att det är en tillåtande atmosfär.
– Under mötena gäller “no shame, no blame”. Vi går igenom vad som hänt, vad som ska göras, hur arbetet utvecklas och om något kan göras annorlunda, förklarar Torbjörn.
Man går igenom ett antal punkter och värderar statusen med färger som känns igen från trafikljus. Grön plupp är bra och röd plupp är dåligt, gul är mitt emellan. Skulle någon punkt värderas med en röd plupp arbetar senare ett team i workshopform med att identifiera orsaken till det hela. På så sätt kan organisationen förbättra sig, medarbetarna utvecklas och man bereder mer tid för sina kunder.

Pluppmöte.

“Pluppmöte” där man går igenom status på verksamheten. Vad har hänt, vad ska göras, hur har arbetet utvecklas och kan något göras annorlunda?

Men det är inte bara en positiv kulturutveckling inom organisationen som märks. Man har även genomfört mer konkreta åtgärder för att förbättra och förenkla för kunderna.
– Vi har lyft bort väggar mellan avdelningar för att skapa ett smidigare mottagande för kunden. Kunden kan prata med första bästa person och få hjälp. Tidigare handlade det om att slussas vidare till den medarbetare som hade den specifika uppgiften och kunskapen som kunden efterfrågade, förklarar Torbjörn.

Rätt person ska finnas på rätt ställe helt enkelt. Då skapar vi glöd och vilja på arbetsplatsen samt givetvis även nytta för kunderna.

Arbetet är i dag mer flödesorienterat och man jobbar mer digitalt. Det handlar även om att nyttja kunskaperna hos medarbetarna på bästa sätt. I dag arbetar exempelvis serviceadministratörer med att skriva offerter som de sedan lämnar vidare till servicesäljarna. Dessa i sin tur är duktiga på kundkontakt vilket förenklar för kunderna.
– Rätt person ska finnas på rätt ställe helt enkelt. Då skapar vi glöd och vilja på arbetsplatsen samt givetvis även nytta för kunderna. Det finns ingen anledning för en passionerad och duktig mekaniker att prata i telefon för att denne just har kunskap om lastbilar, denna ska ju naturligtvis finnas ute på golvet och skruva bilar, menar Torbjörn.

Ny Scania.

Den nya bilen som lanserades i september 2016.

I år har Scania lanserat en helt ny bil. Senast detta hände var för över 20 år sedan. Med de gamla modellerna är det upp till åkaren att hålla reda på serviceintervall samt om det är dags för de förutbestämda servicepaketen S, M eller L. I dag med den nya modellen håller Berners koll på allt detta. Bilen räknar nämligen ut själv vilken åtgärd som behövs och skickar en serviceindikation till Berners beroende på körsträcka och körsätt.

– Vi kan nu anpassa servicepaket beroende på kundens möjlighet till “ståtider”. Vi ser också till att indikationer och fjärrdiagnoser hamnar hos rätt anläggning, alltså att service sker där bilen faktiskt rullar och med denna flexibla tillsyn får åkarna ut bäst ekonomi av sitt fordon. De ska göra det de är bäst på, att hålla sig på vägen, vi tar hand om resten, säger Torbjörn.

Berners Tunga Fordon är alltså redan förberedda och redo för den nya bilen tack vare förändringsarbetet. Trenden går mot att allt blir mer och mer digitalt, fordonen kan fjärravläsas och skickar egna diagnoser till serviceställena.
– Därför måste vi förändras för att hänga med, annars blir vi omsprungna av våra konkurrenter. Nu ligger vi i stället i framkant av utvecklingen, förklarar Torbjörn och berättar även att man inte nöjer sig med detta utan fortsätter att jobba förändringsorienterat.
– Vem vet var vi är om ytterligare fem år? Tack vare att vi har högt i tak fortsätter vi att vara proaktiva för att minska förändringar för våra kunder.

Gå-runt-protokoll.

Ett exempel på proaktivitet. När en bil åtgärdas på verkstaden gör man samtidigt ett “Gå-runt-protokoll”, en snabb visuell och kostnadsfri översyn av bilen. Resultatet blir minskade akuta jobb samt mindre stillestånd för kunden.