?>
/ Person- och transportbilar

Bonus-Malus

Målet att öka andelen fossilfria fordon i vårt samhälle har funnits en längre tid, men det är först nu som Regeringen och Riksdagen har beslutat om att försöka påverka detta genom ett nytt skattesystem. Det nya systemet innebär att nya, miljöanpassade fordon ska premieras med en bonus medan nya, fossildrivna fordon ska bestraffas med en förhöjd skatt. Detta antas leda till att fler väljer ett miljövänligare alternativ när det är dags att köpa en personbil klass 1 eller 2, lätt buss eller lätt lastbil.

Bonusen kan maximalt uppgå till 60 000 kronor, så länge det inte överstiger 25% av bilens nypris.

Den största premien går till bilar som har noll-utsläpp, det vill säga nya bilar som helt drivs på el. Bonusen kan maximalt uppgå till 60 000 kronor, så länge det inte överstiger 25% av bilens nypris. Den lägsta bonusen är 10 000 kronor och den går till bilar som högst släpper ut 60 gram koldioxid per kilometer.

Oskar Henriksson jobbar som säljare för Audi i Östersund.

Oskar får ofta frågor kring det nya systemet och majoriteten av de nybilsintressenter som han möter har flest funderingar kring den så kallade straffskatten, malus-delen.

-Straffskatten berör bilar med förbränningsmotorer så som diesel- och bensinmotorer och fortfarande så har väldigt många kunder en dieselbil som sitt första val till exempel, berättar han.

Av den anledningen kan det vara fördelaktigt för många att komma till skott med sitt bilköp inom en snar framtid så att bilen hinner tas i bruk innan den 1 juli.

-Är man ute i tid kan man spara en hacka på skatten, menar Oskar.

Även företag påverkas av de förhöjda skatterna, men själva tjänstebilsföraren påverkas främst genom att broskatter och andra avgifter nu kommer att läggas på bruttolöneavdraget.

Eftersom Bonus-malus-skogen är snårig så kan det kännas bra att ha någon att fråga om råd. Därför är du alltid välkommen in till Berners för att få mer information om bonus-malus. Vi har även samlat matnyttig information på berners.se/bonus-malus där du kan läsa mer om hur det fungerar i praktiken och även räkna ut bonus respektive skatt för specifika fordon.

Läs mer om Bonus-Malus